Часопис MB University International Review посвећен је научним, односно стручним областима у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке науке: менаџмент и бизнис, економске и правне науке.

Објављује теоријска и практична достигнућа која доприносе усавршавању свих припадника српске, регионалне и међународне академске заједнице. Публикује радове са уравнотеженим извештавањем о аналитичким, експерименталним и примењеним истраживањима, као и нумеричким симулацијама, обухватајући различите дисциплине. Објављени материјали су високог квалитета и релевантности, написани на начин који их чини доступним широкој читалачкој публици. Сви радови који извештавају о оригиналним теоријским и/или практично оријентисаним истраживањима или проширеним верзијама већ објављених радова са конференција су добродошли. Радови за објављивање одабиру се двоструко слепим поступком рецензије како би се осигурала оригиналност, релевантност и читљивост. Притом циљ није само да се квалитет објављених радова одржи високим већ и да се обезбеди правовремени, темељни и уравнотежени поступак рецензије.
Опширније смернице за ауторе доступне су на страници Позив и упутство ауторима. Часопис је покренут 2022.године.

Часопис MB University International Review објављује оригиналне, претходно необјављене радове: оригиналне научне радове и прегледне радове. Часопис MB University International Review је доступан у режиму отвореног приступа.

Радови морају бити написани на енглеском језику, са резимеима на енглеском и српском.

Часопис излази квартално, према следећој динамици:
‒ број 1 (јануар‒март),
‒ број 2 (април‒јун),
‒ број 3 (јул‒септембар),
‒ број 4 (октобар‒децембар).

У часопису MB University International Review објављују се радови из следећих области:

  • менаџмент и бизнис,
  • економија и
  • право.